Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 34 - Pogonowskiego


(1/2): sygn. 5216 (2/2): sygn. 5217