Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 33 - Płocka


(1/8): sygn. 5192 (2/8): sygn. 5193 (3/8): sygn. 5194 (4/8): sygn. 5195 (5/8): sygn. 5196
(6/8): sygn. 5197 (7/8): sygn. 5198 (8/8): sygn. 5199