Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 32 - Plac Piłsudskiego - pałac Brühla


(1/3): sygn. 5070 (2/3): sygn. 5071 (3/3): sygn. 5072