Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 31 - Ostrowska


(1/10): sygn. 5017 (2/10): sygn. 5018 (3/10): sygn. 5019 (4/10): sygn. 5020 (5/10): sygn. 5021
(6/10): sygn. 5022 (7/10): sygn. 5023 (8/10): sygn. 5024 (9/10): sygn. 5025 (10/10): sygn. 5026