Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 28 - Nowolipie


(1/12): sygn. 4839 (2/12): sygn. 4840 (3/12): sygn. 4841 (4/12): sygn. 4842 (5/12): sygn. 4843
(6/12): sygn. 4844 (7/12): sygn. 4845 (8/12): sygn. 4846 (9/12): sygn. 4847 (10/12): sygn. 4848
(11/12): sygn. 4849 (12/12): sygn. 4850