Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 21 - Miła


(1/14): sygn. 4332 (2/14): sygn. 4333 (3/14): sygn. 4334 (4/14): sygn. 4335 (5/14): sygn. 4336
(6/14): sygn. 4337 (7/14): sygn. 4338 (8/14): sygn. 4339 (9/14): sygn. 4340 (10/14): sygn. 4341
(11/14): sygn. 4342 (12/14): sygn. 4343 (13/14): sygn. 4344 (14/14): sygn. 4345