Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 25 - Miedziana


(1/2): sygn. 4638 (2/2): sygn. 4639