Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 22 - Leszno


(1/8): sygn. 4346 (2/8): sygn. 4347 (3/8): sygn. 4348 (4/8): sygn. 4349 (5/8): sygn. 4350
(6/8): sygn. 4351 (7/8): sygn. 4352 (8/8): sygn. 4353