Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 19 - Lekarska


(1/2): sygn. 4197