Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 19 - Książęca


(1/17): sygn. 4180 (2/17): sygn. 4181 (3/17): sygn. 4182 (4/17): sygn. 4183 (5/17): sygn. 4184
(6/17): sygn. 4185 (7/17): sygn. 4186 (8/17): sygn. 4187 (9/17): sygn. 4188 (10/17): sygn. 4189
(11/17): sygn. 4190 (12/17): sygn. 4191 (13/17): sygn. 4192 (14/17): sygn. 4193 (15/17): sygn. 4194
(16/17): sygn. 4195 (17/17): sygn. 4196