Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 17 - Kopernika


(1/12): sygn. 4046 (2/12): sygn. 4047 (3/12): sygn. 4048 (4/12): sygn. 4049 (5/12): sygn. 4050
(6/12): sygn. 4051 (7/12): sygn. 4052 (8/12): sygn. 4053 (9/12): sygn. 4054 (10/12): sygn. 4055
(11/12): sygn. 4056 (12/12): sygn. 4057