Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 17 - Plac Kazimierza Wielkiego


(1/2): sygn. 4031