Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 15 - Jasna, Zgoda, Złota


(1/4): sygn. 3914 (2/4): sygn. 3915 (3/4): sygn. 3916 (4/4): sygn. 3917