Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 15 - Plac Inwalidów


(1/2): sygn. 3912 (2/2): sygn. 3913