Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 14 - Plac Grzybowski


(1/23): sygn. 3858 (2/23): sygn. 3859 (3/23): sygn. 3860 (4/23): sygn. 3861 (5/23): sygn. 3862
(6/23): sygn. 3863 (7/23): sygn. 3864 (8/23): sygn. 3865 (9/23): sygn. 3866 (10/23): sygn. 3867
(11/23): sygn. 3868 (12/23): sygn. 3869 (13/23): sygn. 3870 (14/23): sygn. 3871 (15/23): sygn. 3872
(16/23): sygn. 3873 (17/23): sygn. 3874 (18/23): sygn. 3875 (19/23): sygn. 3876 (20/23): sygn. 3877
(21/23): sygn. 3878 (22/23): sygn. 3879 (23/23): sygn. 3880