Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 15 - Plac Grzybowski


(1/6): sygn. 3881 (2/6): sygn. 3882 (3/6): sygn. 3883 (4/6): sygn. 3884 (5/6): sygn. 3885
(6/6): sygn. 3886