Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 13 - Graniczna


(1/22): sygn. 3740 (2/22): sygn. 3741 (3/22): sygn. 3742 (4/22): sygn. 3743 (5/22): sygn. 3744
(6/22): sygn. 3745 (7/22): sygn. 3746 (8/22): sygn. 3747 (9/22): sygn. 3748 (10/22): sygn. 3749
(11/22): sygn. 3750 (12/22): sygn. 3751 (13/22): sygn. 3752 (14/22): sygn. 3753 (15/22): sygn. 3754
(16/22): sygn. 3755 (17/22): sygn. 3756 (18/22): sygn. 3757 (19/22): sygn. 3758 (20/22): sygn. 3759
(21/22): sygn. 3760 (22/22): sygn. 3761