Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 11 - Fabryczna


(1/20): sygn. 3616 (2/20): sygn. 3617 (3/20): sygn. 3618 (4/20): sygn. 3619 (5/20): sygn. 3620
(6/20): sygn. 3621 (7/20): sygn. 3622 (8/20): sygn. 3623 (9/20): sygn. 3624 (10/20): sygn. 3625
(11/20): sygn. 3626 (12/20): sygn. 3627 (13/20): sygn. 3628 (14/20): sygn. 3629 (15/20): sygn. 3630
(16/20): sygn. 3631 (17/20): sygn. 3632 (18/20): sygn. 3633 (19/20): sygn. 3634 (20/20): sygn. 3635