Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 9 - Dobra


(1/17): sygn. 3506 (2/17): sygn. 3507 (3/17): sygn. 3508 (4/17): sygn. 3509 (5/17): sygn. 3510
(6/17): sygn. 3511 (7/17): sygn. 3512 (8/17): sygn. 3513 (9/17): sygn. 3514 (10/17): sygn. 3515
(11/17): sygn. 3516 (12/17): sygn. 3517 (13/17): sygn. 3518 (14/17): sygn. 3519 (15/17): sygn. 3520
(16/17): sygn. 3521 (17/17): sygn. 3522