Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 3 - Brylowska


(1/10): sygn. 3149 (2/10): sygn. 3150 (3/10): sygn. 3151 (4/10): sygn. 3152 (5/10): sygn. 3153
(6/10): sygn. 3154 (7/10): sygn. 3155 (8/10): sygn. 3156 (9/10): sygn. 3157 (10/10): sygn. 3158