Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 1 - Asfaltowa


(1/14): sygn. 2994 (2/14): sygn. 2995 (3/14): sygn. 2996 (4/14): sygn. 2997 (5/14): sygn. 2998
(6/14): sygn. 2999 (7/14): sygn. 3000 (8/14): sygn. 3001 (9/14): sygn. 3002 (10/14): sygn. 3003
(11/14): sygn. 3004 (12/14): sygn. 3005 (13/14): sygn. 3006 (14/14): sygn. 3007