II Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…” - fotorelacja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 czerwca 2017

W dniu wczorajszym zakończyła się II Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…”. Podobnie jak ubiegłoroczna, została zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Obrady, które otworzyli szefowie instytucji zaangażowanych w organizację konferencji, odbywały się w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Archiwum Państwowego w Warszawie. W konferencji wzięły udział 133 osoby, które w trakcie dwudniowych obrad wysłuchały 37 referatów. Ich autorzy — pracownicy archiwów państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych — skoncentrowali się w swoich wystąpieniach na czterech głównych problemach, tj. na zagadnieniach dotyczących zmian w edukacji historycznej w kontekście reformy strukturalnej i programowej, kwestiach pozwalających na pogłębienie wiedzy w zakresie przygotowywania projektów wystawienniczych i wydawniczych, metodach pracy przydatnych w działaniach edukacyjnych realizowanych w archiwach praz na omówieniu źródeł archiwalne dokumentujące polskie drogi do niepodległości (druga połowa XIX w.–XX w.). Tegoroczna konferencja, nad którą patronat honorowy sprawował Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego, zrealizowała następujące cele:

– uzyskano informację o różnorodnych możliwościach wykorzystania źródeł archiwalnych dokumentujących polskie drogi do niepodległości (2. poł. XIX w.–XX w.) w pracy edukacyjnej;

– zaktualizowano wiedzę w zakresie przygotowywania projektów wystawienniczych i wydawniczych;

– omówiono metody pracy przydatne w działaniach edukacyjnych realizowanych w archiwach;

– uzyskano wiedzę na temat zmian w edukacji historycznej w kontekście reformy strukturalnej i programowej, niezbędną w planowaniu działań edukacyjnych archiwów;

– zacieśniono współpracę między archiwami i nauczycielami wszystkich typów szkół.

Ponadto uczestniczący w obradach otrzymali nieodpłatnie do swojej dyspozycji publikację stanowiącą swoisty podręcznik dobrych praktyk edukacyjnych pt. Educare necesse estale jak i dlaczego?, która została przygotowana na podstawie materiałów z konferencji ubiegłorocznej.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-08
Data publikacji:2017-06-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Sztarski
Liczba odwiedzin:765