AKTUALNOŚCI

Roczniki już dostępne

Kolejny, X tom „Roczników Łowickich” periodyku naukowego przygotowanego przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk jest już dostępny!
W dniu 3 lutego 2014 r. w sali Łowickiego Ośrodka Kultury odbyła się jego promocja połączona z prezentacją zamieszczonych przez autorów tekstów.

Zgromadzeni goście, wśród których nie zabrakło Burmistrza Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej dra Henryka Zasępy, podkreślali walory poznawcze i edukacyjne wydawnictwa oraz jego rolę w budowaniu poczucia tożsamości kulturowej mieszkańców Ziemi Łowickiej. Serdeczne podziękowania zostały skierowane w stronę Pana Marka Wojtylaka, kierownika Oddziału w Łowiczu Archiwum Państwowego w Warszawie, pod którego redakcją od lat przygotowywane są „Roczniki Łowickie”. Zwrócono przy tym uwagę na rolę Archiwum Państwowego w Łowiczu, którego zasób od zawsze stanowił podstawę do przygotowywanych artykułów. Wszyscy przybyli na promocję goście otrzymali bezpłatnie egzemplarze wydanej książki. Spis artykułów można znaleźć na stronie Łowickiego Ośrodka Kultury, który jest dystrybutorem „Roczników Łowickich”. http://lok.art.pl/component/option,com_frontpage/Itemid,1/

11 lut 2014
Czytaj więcej  

Uroczyste obchody 25. rocznicy rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu

Dnia 6 lutego w budynku  Instytutu Socjologii UW przy ul. Karowej 18  miały miejsce uroczyste obchody 25. rocznicy rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu. Spotkanie zorganizowała inicjatywa RAZEM89, ogólnopolska koalicja organizacji pozarządowych, zrzeszonych w celu wspólnej organizacji obywatelskich obchodów 25-lecia odzyskania wolności.

11 lut 2014
Czytaj więcej  

APEL O PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW

Archiwum Kancelarii Prezydenta RP oraz Archiwum Kancelarii Senatu RP we współpracy z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych prowadzą prace nad projektem pt. „Archiwa Przełomu 1989–1991”, mającym na celu udokumentowanie tego historycznego okresu w dziejach Polski.

Archiwum Państwowe w Warszawie, współuczestnicząc w projekcie, zwraca się z apelem o udostępnienie materiałów ukazujących sytuację społeczną i polityczną na przełomie lat 80. i 90. Liczymy na fotografie (również Warszawy, jak wyglądała w tym czasie?), plakaty i ulotki wyborcze, a także wspomnienia, w szczególności działaczy komitetów obywatelskich oraz innych organizacji społecznych.

Materiały mogą mieć postać oryginałów lub kopii, istnieje także możliwość ich zeskanowania w naszym Archiwum.

Przekazane dokumenty zostaną zaprezentowane na stronie internetowej projektu, a także będą ważną częścią tworzonego “Archiwum Przełomu”.

Szczegółowe informacje o projekcie znaleźć można na stronie internetowej: http://www.archiwaprzelomu.pl.

Ze strony Archiwum Państwowego w Warszawie informacji udzielają Anna Wajs (tel. 22 635-92-42/43 w. 114; email: archiwaprzelomu@warszawa.ap.gov.pl) oraz Michał Kozieł (tel. 22 635-92-42 w. 111; email: mkoziel@warszawa.ap.gov.pl).

27 sty 2014
Czytaj więcej  

Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie...

W styczniu br. rozpoczyna się kolejny cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie, organizowanych tradycyjnie w siedzibie Archiwum na Krzywym Kole.

Celem tej formy doskonalenia zawodowego jest wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie historii regionalnej z uwzględnieniem źródeł archiwalnych, pokazanie różnych możliwości korzystania ze zbiorów archiwalnych, podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania źródeł historycznych w procesie dydaktycznym oraz monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Program warsztatów obejmuje trzy tematy:

1. „Warszawa i warszawiacy w okresie pierwszej wojny światowej” — 24 i 31 stycznia oraz 15 i 22 maja 2014 r.

2. „Warszawa w dobie socrealizmu” — 14, 21 marca 2014 r.

3. „Droga do wyborów w czerwcu 1989 r.” — 3, 10 kwietnia 2014 r.

Warsztaty są bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem powinny dokonać zgłoszenia (http://admin.mscdn.eu/zewnetrzne/biezacawiecej/id/1176/o//w/Warszawa)

13 sty 2014
Czytaj więcej  

„SOCREALIZM WARSZAWSKI” — Warsztaty metodyczne w Archiwum Państwowym w Warszawie

W grudniu br. Archiwum Państwowe w Warszawie, we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, zaprosiło nauczycieli historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie na warsztaty metodyczne, których przedmiotem były źródła powstałe w latach 1949–1955.

Uczestniczący w zajęciach warsztatowych mogli zapoznać się z materiałami archiwalnymi przybliżającymi atmosferę tych lat oraz sytuację społeczną, gospodarczą i polityczną charakterystyczną dla Warszawy w dobie socrealizmu. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania źródeł historycznych w procesie dydaktycznym, ukazanie różnych możliwości korzystania ze zbiorów archiwalnych oraz monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

 

18 gru 2013
Czytaj więcej  

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji