Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Konferencja „Educare necesse est — ale jak i dlaczego?”

W ostatnich latach działania edukacyjne i popularyzacyjne stały się ważnym elementem w bieżącej działalności archiwów państwowych. Zyskują one coraz bardziej na znaczeniu, zwłaszcza wobec perspektywy uczenia się przez całe życie, mieszczącej się w ramach realizacji Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. W związku z tym Archiwum Państwowe w Warszawie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie organizują konferencję „Educare necesse est — ale jak i dlaczego?”, do udziału w której zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką dotyczącą działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej.

Obrady konferencji odbywać się będą w Warszawie, w dniach 21–22 czerwca br., w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, ul. Świętojerska 9
(21 czerwca) oraz w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2 D (22 czerwca),
w czterech blokach tematycznych:

  1. Doświadczenia archiwów w działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej.
  2. Działalność edukacyjna i popularyzacyjna archiwów w programach studiów na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.
  3. Źródła archiwalne w edukacji szkolnej.
  4. Działalność edukacyjna i popularyzacyjna archiwów a społeczeństwo.

Konferencji towarzyszyć będzie III Spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych z tematem „Film w edukacji archiwalnej, edukacja archiwalna w filmie” (w załączeniu program spotkania). Odbędzie się ono 23 czerwca br. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Organizatorzy przewidują dla uczestników konferencji oraz III FEA zwiedzanie Muzeum Żydów Polskich POLIN.

Osoby niewygłaszające referatu, a zainteresowane udziałem w konferencji i III FEA, mogą zgłosić chęć uczestnictwa w obradach na załączonym formularzu, który prosimy przesłać na adres mailowy: edukacja@warszawa.ap.gov.pl w terminie do 9 czerwca br.

25 maja 2016
Czytaj więcej o: Konferencja „Educare necesse est — ale jak i dlaczego?”

Informacja

Archiwum Państwowe w Warszawie informuje, że z powodu prowadzonych prac nad digitalizacją zasobu, czasowemu wyłączeniu z udostępniania - w tym w Pracowni Naukowej - podlegają akta zespołu 72/25 Biuro Odbudowy Stolicy, sygnatury od 327-661.

25 maja 2016
Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie

Domowa szuflada!

Wszystkich zainteresowanych genealogią, tworzeniem rodzinnego archiwum zapraszamy 19 maja /czwartek/  na kolejne konsultacje z cyklu "Domowa Szuflada" . W trakcie konsultacji można uzyskać porady jak zachować rodzinne pamiątki, jak je przechowywać, jak konserwować i uporządkować. Porozmawiamy również o genealogii.

Godzina 16:15-17:15.

Miejsce: Archiwum Państwowe w Warszawie, Krzywe Koło 7.

Zapraszamy

16 maja 2016
Czytaj więcej o: Domowa szuflada!
Powiększ zdjęcie

Noc Muzeów w łowickim Archiwum

W dniu 14 maja 2016 r. łowicki oddział Archiwum Państwowego w Warszawie uczestniczył po raz pierwszy w organizowanych przez Muzeum w Łowiczu Nocy Muzeów. Pierwszy też raz zwiedzający mogli zobaczyć magazyny archiwalne, do których prowadziły drzwi od muzealnej sali polskiego baroku, a dawniej kaplicy św. Karola Boromeusza.

W siedzibie Archiwum została zorganizowana wystawa poświęcona tradycjom obchodów rocznic miasta. Na ekspozycji pokazano afisze, druki reklamowe, zdjęcia, egzemplarze prasy i dokumenty związane z organizacją 800-lecia Łowicza w 1936 r., pochodzące z zasobu łowickiego Archiwum oraz Narodowego Archiwum cyfrowego. W ciągu dwóch godzin wystawę obejrzało blisko 100 osób w pięciu zorganizowanych grupach.

16 maja 2016
Marek Wojtylak
Czytaj więcej o: Noc Muzeów w łowickim Archiwum