Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Powiększ zdjęcie

Promocja Roczników Łowickich

W dniu 5 lutego 2016 r. w sali USC Łowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Podrzecznej 20 w Łowiczu odbyła się uroczysta promocja XII tomu „Roczników Łowickich” za 2014 r., regionalnego periodyku naukowego Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Tom wypełnia ogółem 16 artykułów, które w części nawiązują do obchodzonych w roku 2014 obchodów, m.in. 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, 500-lecia śmierci urodzonego pod Łowiczem Adama z Bochenia, profesora Akademii Krakowskiej i lekarza królewskiego oraz 75. rocznicy powstania Szarych Szeregów w Łowiczu. Wśród opublikowanych tekstów polecamy dwa oparte na źródłach obszerne artykuły Marka Wojtylaka, kierownika Oddziału APW: „I wojna światowa w Łowiczu w dokumentach Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu” oraz „Próby regulacji rzeki Bzury w XIX – XX wieku”.

Tom XII „Roczników Łowickich”, jak i jego wcześniejsze tomy, są w ofercie sprzedaży (także wysyłkowej) Łowickiego Ośrodka Kultury.

Na zdjęciu Rada Redakcyjna: dr Tadeusz Żaczek – prezes ŁTPN, Agnieszka Pawłowska-Kalinowska, Marek Wojtylak, Alina Owczarek-Cichowska, dr Henryk Zasępa i Krzysztof Jan Kaliński.

10 lutego 2016
Czytaj więcej o: Promocja Roczników Łowickich
Powiększ zdjęcie

Informacja

Pracownia Naukowa w Warszawie w dniu 16 lutego (wtorek) będzie czynna w godz. 9.45-16.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: Informacja

Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.

Konkurs, realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na przeprowadzenie konkursu Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych otrzymała ze środków budżetowych dotację celową w wysokości 900 tys. złotych. Minimalna wysokość pojedynczej dotacji wyniesie 3 tys. złotych, maksymalna 300 tys. Wymagany  wkład własny to 10 proc. wnioskowanej kwoty.

Dotacja zostanie udzielona na sprzęt i materiały oraz prace związane z ewidencjonowaniem, przechowywaniem, opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych, posiadanych przez wspomniane organizacje. Obejmie w szczególności sprzęt komputerowy, materiały takie jak: pudła, teczki czy regały, wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Komisja powołana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oceni m.in. wartość historyczną zgromadzonego zasobu oraz możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę.

Podmiot, który uzyska dotację, będzie zobowiązany do przekazania materiałów do państwowego zasobu archiwalnego w przypadku zakończenia swojej działalności.

Oferty można składać do końca lutego 2016 r.

Szczegółowe materiały informacyjne o konkursie, zasadach i trybie składania wniosków oraz sposobie i kryteriach ich oceny znajdują się na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: www.archiwa.gov.pl  zakładce „Współpraca, projekty, dotacje”.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”
Powiększ zdjęcie

Dyskusja o rewitalizacji Pragi

Zapraszamy na spotkanie poświęcone aktualnemu i ważnemu dla miasta i jego mieszkańców tematowi – rewitalizacji Pragi. Będzie ono dobrą okazją do poznania opinii osób na co dzień zajmujących się rewitalizacją, ochroną dziedzictwa kulturowego, ludzi związanych z Warszawą, którym nie jest obojętne, co się w niej dzieje.

W dyskusji udział wezmą:
Michał Krasucki (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków), Adam Lisiecki (Muzeum Warszawskiej Pragi), Tomasz Peszke (Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”), Joanna Porębska-Srebrna (architekt-urbanista, niezależny doradca ds. dziedzictwa i rewitalizacji), Krzysztof Tyszkiewicz (BBI Development, spółka realizująca inwestycję w Koneserze), dr hab. Paweł Możdżyński (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW).

Prowadzenie: prof. Cezary Król, przewodniczący rady programowej „Kroniki Warszawy”

Organizatorzy: Redakcja półrocznika „Kronika Warszawy”, którego wydawcami są Archiwum Państwowe w Warszawie i Dom Spotkań z Historią, oraz Muzeum Warszawskiej Pragi, oddział Muzeum Warszawy.

21 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Dyskusja o rewitalizacji Pragi
Powiększ zdjęcie Okładka%20książki%20Karola%20Handke%20

Zaproszenie na promocję książki Karola Handke "Wspomnienia"

Pułtuskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku, Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela zapraszają na promocję książki Karola Handke "WSPOMNIENIA W kepi i w hełmie – dzieciństwo i młodość w Pułtusku (1914-1926). Moja wojenna tułaczka (1939-1946)"
Miejsce i czas spotkania: Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Pułtusku, ul. Zaułek 22, piątek 29 stycznia 2016 r. o godz. 16:00

19 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Zaproszenie na promocję książki Karola Handke "Wspomnienia"