Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Powiększ zdjęcie

Wolfram Dornik z wizytą w APW

Archiwum Państwowe w Warszawie w dniu 8 października gościło Pana Wolframa Dornika, Dyrektora Miejskiego Archiwum w Graz (Austria).

Po spotkaniu z dyrektorem placówki Janiną Gregorowicz, pan Dornik  zwiedził archiwum, poznał szczegóły dotyczące gromadzenia, udostępniania oraz zarządzania zasobem.

9 października 2015
Czytaj więcej o: Wolfram Dornik z wizytą w APW
Powiększ zdjęcie Pani%20Maria%20Skarżyńska

Kazimierz Skarżyński (1887–1962). W imię prawdy o zbrodni katyńskiej — promocja książki

 Kazimierz Skarżyński (1887–1962). W imię prawdy o zbrodni katyńskiej — promocja książki

W dniu 2 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się promocja książki pt. Kazimierz Skarżyński (1887–1962). W imię prawdy o zbrodni katyńskiej wydanej przez Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Książka poświęcona jest Kazimierzowi Skarżyńskiemu (1887–1962), sekretarzowi generalnemu PCK oraz jego roli w ujawnieniu prawdy o zbrodni katyńskiej. W 1943 r. przewodził on grupie PCK podczas wyjazdu do Smoleńska i Katynia (kwiecień). Na miejscu podjął decyzję o polskiej ekshumacji. Wynegocjował z Niemcami status i warunki pracy komisji technicznej, przeciwstawiając się – w warunkach osobistego zagrożenia – planom wykorzystania PCK dla działań niemieckiej propagandy.

Opracował zasadniczą dokumentację dotyczącą prac w Katyniu. Jest autorem sporządzonego w czerwcu 1943 r. dokumentu pt. „Sprawozdanie poufne.

O całokształcie udziału Polskiego Czerwonego Krzyża w pracach ekshumacyjnych w Katyniu pod Smoleńskiem”, który przekazał władzom Polski Podziemnej oraz potajemnie, po zakończeniu wojny, ambasadzie brytyjskiej.

W końcowym okresie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu ukrywał się. Kilkakrotnie przesłuchiwany, zagrożony aresztowaniem, korzystając z pomocy podziemia zbiegł z kraju z żoną i dwojgiem małych dzieci. Zabrał ze sobą materiały katyńskie, które przewiózł do Londynu. Osiedlił się w Kanadzie. W 1952 r. złożył obszerne zeznania w sprawie zbrodni katyńskiej przed Komisją Kongresu Amerykańskiego. Zmarł w Kanadzie.

Podczas spotkania Pani Maria Skarżyńska, córka Kazimierza Skarżyńskiego przekazała do zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie około 50 dokumentów aktowych 

z początku XX w. do lat 90-tych XX w. oraz ponad 250 fotografii. Obrazują one życie prywatne rodziny Skarżyńskich, Czarnowskich, Zamoyskich oraz działalność zawodową Kazimierza Skarżyńskiego. Wśród dokumentów znajduje się kopia maszynowa raportu przekazanego w sierpniu 1946 r. rządowi londyńskiemu  z prac prowadzonych przez PCK w Katyniu w 1943 r.

Wśród uczestników spotkania obecni byli m.in. Minister Jacek Cichocki, Szef KPRM,  Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. Władysław Stępniak, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski,  Prezes IPN  dr Łukasz Kamiński, przedstawiciele  parlamentu, ambasad oraz rodzin katyńskich.  

 

 

 

 

 

7 października 2015
Czytaj więcej o: Kazimierz Skarżyński (1887–1962). W imię prawdy o zbrodni katyńskiej — promocja książki
Powiększ zdjęcie

Wizyta Tetiany Baranovej

Tetiana Baranova Przewodnicząca Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy 23 września gościła w Archiwum Państwowym w Warszawie.

W centrali Archiwum Pani Baranova została zapoznana z zasobem Archiwum, warsztatem pracy archiwistów, w tym z bazami danych. Następnie udała się z wizytą do Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku.

Pani Baranova zainteresowana była zasadami przejmowania przez Archiwum dokumentacji pracowniczej pochodzącej ze zlikwidowanych zakładów pracy. W trakcie rozmowy z Jolantą Louchin kierującą ADOP wyjaśniła, że także na Ukrainie zapewnienie ochrony dokumentacji pracowniczej pochodzącej zwłaszcza z prywatnych firm stanowi duży problem. W trakcie zwiedzania archiwum Pani Baranova interesowała się stosowanymi w nim rozwiązaniami technicznymi pozwalającymi na zabezpieczenie dostępu do przechowywanej dokumentacji. Kolejnym ważnym punktem wizyty było zwiedzanie Pracowni Masowej Konserwacji Archiwaliów i Profilaktyki Konserwatorskiej. Duże wrażenie zrobiły na Pani Baranovej maszyna do odkwaszania papieru, jedna z czterech zakupionych w ramach Programu „Kwaśny Papier” oraz największa i najnowocześniejsza w archiwach państwowych komora do odgrzybiania akt.

Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń jak i poznania organizacji ukraińskiej sieci archiwalnej

5 października 2015
Czytaj więcej o: Wizyta Tetiany Baranovej
Powiększ zdjęcie

Goście z Pekinu

W dniu 16 września gościliśmy archiwistów z Archiwum Miejskiego w Pekinie. 

Po przywitaniu gości przez Dyrektora Janinę Gregorowicz gości zapoznano z historią oraz zasobem archiwalnym przechowywanym w Archiwum. Zaprezentowano dokumenty miejskie, zbiory fotografii oraz pokazano liczne wydawnictwa Archiwum.

Chińscy archiwiści mogli obejrzeć pomieszczenia magazynowe oraz pracownie naukową.

25 września 2015
Czytaj więcej o: Goście z Pekinu
Powiększ zdjęcie

Europejskie Dni Dziedzictwa w Łowiczu

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu było współorganizatorem Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbyły się pod honorowym patronatem Starosty Łowickiego w dniu 12 września 2015 r. W nawiązaniu do tegorocznego hasła EDD „Utracone dziedzictwo” w łowickim Muzeum została otwarta wystawa prezentująca dorobek kolekcjonerski Skierniewickiego Klubu Kolekcjonera.

Poprzedziła je sesja naukowa, podczas której kierownik Oddziału APW Marek Wojtylak wygłosił referat „Archiwalia rodzinne w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu”.

24 września 2015
Czytaj więcej o: Europejskie Dni Dziedzictwa w Łowiczu